Gözlük Sektöründe Dört Kuşak
Gözlükçü ailesi olarak gözlük sektöründe kesintisiz dört kuşaktır faaliyet göstermekteyiz. Dijital pazarlama teknolojilerinin dünyadaki gelişmelerine paralel olarak bugüne kadar biriktirdiğimiz mesleki bilgi, tecrübe ve hizmet deneyimlerimizi 2017 yılında faaliyete geçirdiğimiz optigo.com.tr internet sitemize taşıdık. Soyadımızı aldığımız gözlük sektöründeki temel değerlerimiz geçmişimizde olduğu gibi güvenilir, dürüst, sorumlu, yenilikçi ve şeffaf olmaktır.
Rıza Tevfik Efendi Portre Resmi
1920

Milli Mücadeleye Haymana’dan Müftü Ahmet Vehbi Bey önderliğinde katılan Rıza Tevfik Efendi Haymana yakınlarına kadar yaklaşan Sakarya Muharebeleri sırasında çıkan arbede de gözlüğünü kırar. Ankara’ya giderek gözlüğünü yaptırmak ister ancak gözlükçü bulamaz.

1923

Ankara'da gözlüğünü yaptıracak gözlükçü bulamayan Tevfik Rıza Efendi Haymana'da yapmış olduğu tahıl tüccarlığını bırakarak 29 Ekim 1923 de ilan edilecek Cumhuriyet'den bir kaç ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi eski binasının bulunduğu Ulus semtinde Ankara’nın ilk Gözlükçü Dükkanını açar. Tevfik Rıza Efendi böylece dört kuşaktır sürdürdüğümüz aile mesleğimize birinci kuşak olarak adım atmış olur.

Rıza Tevfik Efendi Ankara'nın İlk Gözlükçü Dükkanı Önünde
Rıza Tevfik Efendi Ankara'nın İlk Gözlükçü Dükkanı İçerisinde
1925

Başkent ilan edilmesinin üzerinden henüz iki sene geçmiş olan ancak Başkent olmanın verdiği avantajla hızla gelişen Ankara'da gözlükçülük ve saatçilik mesleğini icra eden Rıza Tevfik efendi mesleği sayesinde Devlet Erkanı ve şehrin önde gelenleriyle iyi ilişkiler kurar ve şehrin tanınmış simalarından birisi haline gelir.

1934

21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu çıkarılır. Soyadı Kanunu çıktığında Ankara Bankalar Caddesindeki dükkanında on bir seneyi aşkın süredir gözlükçülük yapan Tevfik Rıza Efendi artık herkes tarafından bilinen bir lakap haline gelmiş olan mesleğini kendine soyadı olarak seçer ve "Gözlükçü" soyadını alır.

Türkiye'de Soyadı Kanunu Çıkması İle Gözlükçü Soyadı
1936 Tarihli Fenni Gözlükçü Rıza Tevfik Reklamı
1936

Rıza Tevfik Gözlükçü genel nüfus içinde okur yazarlık oranının sadece %20'ler civarında olduğuna bakmadan henüz yasal bir düzenlemesi olmayan meslekte kendisine yakıştırdığı Fenni Gözlükçü unvanıyla gazetelere ilan vererek müessesesinin Ankara ve gazetelerin dağıtımının yapıldığı diğer şehirlerde tanınmasını sağlar.

1940

25 Mart 1939'da Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından Gözlükçülük Hakkında Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilir. Kanun Teklifinin Meclise arz edilmesinden beş ay sonra 1 Eylül 1939'da İkinci Dünya Savaşı başlar. Tüm hızıyla süren savaşa rağmen teklif çeşitli Bakanlıklardan gelen görüşler doğrultusunda tadil edilir ve bir yıl dokuz ay sonra 30 Aralık 1940 da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun olarak kabul edilir.

Gözlükçülük Hakkında Kanun
İlk Gözlükçülük Ruhsatnamelerinden Biri
1941

Rıza Tevfik Gözlükçü 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkındaki Kanun ile artık yasal bir düzenlemeye kavuşmuş olan meslekte Fenni Gözlükçü unvanını kullanabilmek için kanuna konulmuş müktesep haklardan yararlanır ve Türkiye Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından verilen ilk Gözlükçülük Ruhsatnamelerinden birisini 11 Eylül 1941 tarihinde aile mesleğimizin birinci kuşak temsilcisi olarak alır.

1944

Rıza Tevfik Gözlükçü’nün oğlu Hazım Rıza Gözlükçü İkinci Dünya Savaşının bitmesinden bir yıl önce Ankara Hukuk Fakültesini bitirir. Hukuk alanında hiç faaliyet göstermeden aynı yıl babasının mesleğini devam ettirmek için babasının yanında çalışmaya başlar.

Hazım Rıza Gözlükçü Portre
Hazım Rıza Gözlükçü Gözlükçülük Ruhsatnamesi
1951

Akademik mesleki eğitim veren bir kurum olmadığı için babasının yanında çırak, kalfa, usta ilişkisi içinde çalışarak gözlükçülük mesleğini öğrenen Hazım Rıza Gözlükçü Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti'nin açmış olduğu kurslara devam ederek 3 Aralık 1951'de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti'nden aile mesleğimizin ikinci kuşak temsilcisi olarak Gözlükçülük Ruhsatnamesini alır.

1953

1 Ocak 1953'de Hazım Rıza Gözlükçü babası Rıza Tevfik Gözlükçü'den Ankara Ulus Semti Bankalar Caddesindeki dükkanı 45.000 TL bedelle satın alır.

Satış Senedi
Ulus İş Hanı Mağaza İçi
1960

Hazım Rıza Gözlükçü babasından devir aldığı Bankalar Caddesindeki dükkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi eski binasının karşısında Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve o dönemin simge yapılarından birisi olan Ulus İş Hanında üç katlı bir mağazaya taşır.

1972

Hazım Rıza Gözlükçü'nün oğlu Cafer Rıza Gözlükçü Lise eğitimini tamamladıktan sonra Gözlükçülüğü çırak, kalfa, usta ilişkisi içinde öğrenmek için babasının mağazasında çalışmaya başlar. Hem çalışıp hem de okuyarak Ankara Ticari İlimler Akademisi Bankacılık Yüksek Okulunu Lisans seviyesinde bitirir.

Cafer Rıza Gözlükçü Portre
Cafer Rıza Gözlükçü Ruhsatname
1976

Cafer Rıza Gözlükçü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının açmış olduğu kurslara devam ederek 13 Mayıs 1976'da Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan aile mesleğimizin üçüncü kuşak temsilcisi olarak Gözlükçülük Ruhsatnamesini alır.

1982

16 Nisan 1982 da Gözlükçü Ailesi tarafından o zamanlar dünya pazarlarında yeni yaygınlaşmaya başlayan organik camların ithalatını ve dağıtımını yapmak için Ankara’da Gözsan Gözlük Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurulur.

Gözsan Gözlük Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Türkiye'nin İlk Optik Fuarı
1983

Gözsan Gözlük Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kendi markası Optilens ile İstanbul Tepebaşı Odakule binasında yapılan Türkiyenin ilk Optik Fuarına katılır ve tanıtımını yaptığı oftalmik optik ve optik organik gözlük camlarıyla büyük ilgi görür.

1988

Gözsan Türkiye temsilcisi olduğu SOLA markalı organik camların dağıtımını tamamıyla mineral camların hakim olduğu piyasada açtığı cam depolarıyla yapmaya başlar. İşin gelişmesiyle birlikte Anonim Şirket statüsüne geçer ve şirket merkezini İstanbul’a taşır.

SOLA Türkiye Distribütörlüğü
Hazım Rıza Gözlükçü Profil
2015

Cafer Rıza Gözlükçü'nün oğlu Hazım Rıza Gözlükçü Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdikten sonra bir müddet kurumsal hayatı öğrenmek için bankacılık sektöründe çalışır daha sonra aile mesleğine adım atarak aile şirketinde çalışmaya başlar.

2017

Hazım Rıza Gözlükçü aile geleneğini devam ettirerek artık Ön lisans seviyesinde Akademik eğitime kavuşmuş mesleğimizde Işık Üniversitesi Optisyenlik Bölümünden mezun olur ve ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olarak optisyenlik lisansını alır.

Hazım Rıza Gözlükçü Optisyenlik Diploması
Optigo Optik Ürünler Pazarlama A.Ş.
2017

28 Şubat 2017 tarihinde Cafer Rıza Gözlükçü tarafından dört kuşaktır faaliyet gösterdiğimiz gözlük sektöründeki mesleki bilgi ve hizmet anlayışımızı digital pazarlama teknolojileri ve e-ticaret kanallarına taşımak için Optigo Optik Ürünler Pazarlama A.Ş. kurulur.

 İnsandan İnsana Hizmet
Teknoloji çağında tüketicilerin dijital pazarlama kanallarından birçok ürüne erişebilmesi hem zamandan hem de fiyattan tasarruf ederek daha fazla ürün çeşidini satın almasını sağlamaktadır. Tüketiciler, aracıların ortadan kalkmasıyla, birçok ürünü daha düşük fiyatla satın alma imkanına kavuşmuş olsalar da dijital pazarlama kanallarından alış veriş beraberinde bazı sorunları getirmiştir. Bunların başında dolandırılma, aldatılma, yanıltılma, sahte veya kalitesiz ürünlerden kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri, satış öncesinde, satış sırasında veya satış sonrasında ihtiyaç duyulan hizmetlere erişim zorluğu gelmektedir
Bilinçli tüketiciler, dijital pazarlama kanallarından yapacakları bir satın alma işlemi aşamasında, beğeni ve fiyat faktörlerinin yanı sıra, güvenilirliği ve olası riskleri de analiz etmektedirler. Çünkü tüketicilerin dijital pazarlama kanallarından yaptıkları alışveriş sırasında muhatapları, genellikle hiç görmedikleri bir satıcı firma ve kargo şirketinin dağıtım elemanı olmaktadır. Günlük yaşamımızda tükettiğimiz veya kullandığımız birçok ürün için satıcıyla yüz yüze gelmeden alışveriş yapmak herhangi bir riske maruz kalmadığımız takdirde, ihtiyaçlarımızın kolayca giderilmesini sağlamakta ve hayatımızı çok kolaylaştırmaktadır.
Gözlük, günlük yaşamımızda kullandığımız veya tükettiğimiz on binlerce ürün içinde insan vücudunda taşınan sayılı üründen bir tanesidir. Saat, takı, mücevher, piercing gibi modaya dönük yönü çok fazla olsa da bu aksesuarlar içinde CE işareti iliştirilme zorunluluğu olan yegane kişisel üründür. Gözlüğün kişisel bir ürün olması, kullanıcının parmak izi kadar benzersiz özelliklerine göre kullanıcı odaklı çözümler gerektirir. Örneğin gözlüğün kullanıcının yüzüne uygun ölçülerde seçilerek, yüzüne göre ayarlanmasıyla, taktığını bile farkında olmayacağı rahatlık ancak kullanıcı odaklı çözümler ile sağlanabilir.
Dijital pazarlama kanallarında beğendiği gözlüğe dokunup denemeden bir şey anlayamayacak son kullanıcılar, gözlüğü önce satın alıp sonra deneyebilse de çoğunlukla cevaplanması gereken başka sorular ortaya çıkmaktadır. Kullanıcı odaklı çözümler içermeyen cazip satış tekliflerinin eksik yönü bu sorularla baş başa kalınca fark edilmektedir. Gözlükte kullanıcı odaklı çözümler, ancak mesleki eğitim almış uzman kişilerle son kullanıcıların yüz yüze gelebildiği durumlarda sunulabilir. Bu nedenle, kullanıcının hem dijital kanallardan beğendiği gözlüklere hem de uzman kişilerin hizmet desteğini alabileceği fiziksel mağazalara ulaşabilmesi çok önemlidir.
Dünyada gözlük sektöründe denenen bütün self servis dijital pazarlama modellerinin girişimcileri, tüm teknolojik gelişmelere rağmen, eninde sonunda fiziksel mağazalar açmak zorunda kalmıştır. Denenen uygulamalar, kullanıcı odaklı çözümler için optisyen veya gözlükçülerin yüz yüze sunacağı bilgi, beceri, deneyim ve donanım gibi hizmetlerin daha on yıllarca yıl her türlü gözlüğün vazgeçilmez parçası olacağını göstermektedir. Gözlük sektöründe dört kuşak boyunca edindiğimiz tecrübe ve deneyimlerimizin sağladığı mesleki vizyonumuz marka ve ürünlerimizi optisyenlik müessesesi niteliğindeki gözlük mağazaları kanalıyla insandan insana hizmetle sunmaktır.
 Kullanıcı Odaklı Çözümler
Bağımsız markaların ulaşılabilir lüks gözlüklerini yetkili satış noktalarımız kanalıyla güvenilir, dürüst, sorumlu, şeffaf ve yenilikçi olmak değerlerimizle birlikte aşağıda belirtmiş olduğumuz kullanıcı odaklı çözümler eşliğinde sunmak misyonumuzun temellerini teşkil eder.
 • Beğendiğiniz gözlüğü sunduğumuz güvenilir, şeffaf bilgilerle inceleyip, araştırabilir, marka, model ve hizmet süreçlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlüğü deneyebileceğiniz satış noktası gözlük mağazalarının iletişim bilgilerine, konumuna, çalışma saatlerine ve ilgili kişilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlükle kullanıcı odaklı çözümleriniz ve özelleştirmeleriniz için optisyen veya gözlükçülerin mesleki bilgi, beceri ve hizmetlerinden yüz yüze yararlanabilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlüğün gözlük mağazalarındaki tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını resmi internet sitemizin ürün liste ve ürün detay sayfalarından şeffaf olarak görebilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlük satış noktası mağazanın stoklarında yoksa denemeniz için seçtiğiniz gözlük mağazasına gönderim zamanımızı anlık olarak ürün detay sayfalarımızdan izleyebilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlüğü denemek için gününüzü planlamak isterseniz, gözlüklerin tahmini varış zamanı hakkında marka danışmanları tarafından bilgilendirilmenizi talep edebilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlüğü deneyebileceğiniz yetkili satış noktası gözlük mağazası il/ilçenizde yoksa deneme isteğinizi tarafımıza iletebilir sonucundan sizi haberdar etmemizi isteyebilirsiniz
 • Beğendiğiniz gözlüğü bulamazsanız ürün detay sayfalarından tekrar stoğumuza gireceği zamanı takip edebilir veya geldiği zaman sizi haberdar etmemizi isteyebilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlük için ziyaret ettiğiniz yetkili satış noktası mağazanın bulundurduğu diğer marka ve model gözlükleri de deneyip inceleyerek farklı alternatifler yaratabilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlüğün garantisi, servisi, yedek parçası için Türkiye’deki tüm satış noktası gözlük mağazalarından hizmet alabilir ve ömür boyu ücretsiz bakımını yaptırabilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlükle yasal olarak verilmesi gereken tüm belgelerini eksiksiz olarak alabilir, gözlüklerimizin AB Uygunluk Beyanlarını sitemizden inceleyebilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlükle beraber gözlük sektörüyle ilgili yasa, yönetmelik, standart, teknik düzenleme ve mesleki terimleri hakkında bilgilenebilir, sağlık okuryazarlığınızı geliştirebilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlükle ilgili kişisel fikir ve geri bildirimleriniz için bize aracısız ulaşabilir Optigo'nun ve satış noktası mağazaların hizmet kalitesini geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
 • Beğendiğiniz gözlükle ilgili cevabını bulamadığınız sorularınız ve konularınızın çözümü için deneyimli ekibimizin canlı destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.